Om Matskogen

Matskogen på Landås er en allmenning og en demonstrasjonshage for regenerativt landbruk. Hagen ligger nydelig til i den sørvendte skråningen opp mot Ulriken. Prosjektet bygges opp av frivillige, er åpen for alle og en del av nettverket Bærekraftige liv på Landås. Målet med Matskogen er å kombinere god naturforvaltning og matproduksjon.

Om historien

Matskogen ble startet i 2012 som en gren av Bærekraftige liv på Landås. Fram til 2010 var området dekket av en granskog som var høyt verdsatt som lekeskog blant nabobarn. Da granskogen ble hugget, var det et ønske om å gjøre noe nytt og fint ut av stedet for å kompensere for tapet. Området viste seg for å være et av de mest solrike i bydelen, og siden Bærekraftige liv hadde et ønske om å etablere en matskog på Landås ble dette den perfekte plassen. Det ble inngått en intensjonsavtale med kommunen som grunneier og Bærekraftige liv som forvaltere.

I løpet av årene siden oppstart til i dag er det jobbet mye med opprydning og tilrettelegging for planting. Det er anlagt en grusvei for å øke tilgjengeligheten og bygget et grindbygg for allmennheten. Det er gravd ut stier, swales, laget biokull, etablert en mini planteskole, ryddet for invaderende arter, bygget en liten hytte og holdt mange kurs og kulturarrangement. Etterhvert er det også blitt plantet mye forskjellig, til sammen rundt 100 ulike matplanter. I tillegg er det mange spiselige planter som vokser vilt på området. Blant det som er plantet er alle de vanlige frukttrærne (eple, plomme mm), nøttetrærne storfruktet hassel, edelkastanje, valnøtt, apenes skrekk (for konglekjernene) og sibirfuru (også for konglekjernene- pinjekjerner), alle vanlige bærbusker (rips, stikkelsbær mm), flerårige urter og flerårige grønnsaker som asparges, strandkål, bladlilje, storkonvall, nikkeløk, ramsløk, strutseving, udo. Av litt mindre vanlige bær og frukt har vi plantet bl.a. bærmispel, tindved, aronia, sølvbusk, stikkelsbærkiwi, salal, blåbelg og ildkvede.

Matskogen er under kontinuerlig utvikling og alle som ønsker er velkommen med!Matskogens utvikling i bilder